Đệm cao su Latex Spinecare
-20%

Đệm cao su Latex Spinecare

Giảm giá: 2.798.000 đ 

11.192.000 đ13.990.000 đ
Đệm cao su Latex Wellness
-20%

Đệm cao su Latex Wellness

Giảm giá: 4.198.000 đ 

16.792.000 đ20.990.000 đ
Đệm Sóng Everon
-20%

Đệm Sóng Everon

Giảm giá: 462.000 đ 

1.848.000 đ2.310.000 đ
Đệm cao su Latex Spinecare

Đệm cao su Latex Spinecare

Giảm giá: 2.798.000 đ 

11.192.000 đ13.990.000 đ
Latex hay latex cao su là một chất lỏng phức hợp, có thành phần và tính chất khác biệt nhau tùy theo loại. Theo nguyên tắc, ta có thể nói đó là một trạng thái nhũ tương (thể sữa đặc trắng) của các hạt tử cao su (pha phân tán) trong môi trường phân tán lỏng. Ở Việt Nam, latex còn được gọi là mủ cao su nước.
-20%
Đệm cao su Latex Wellness

Đệm cao su Latex Wellness

Giảm giá: 4.198.000 đ 

16.792.000 đ20.990.000 đ
Latex hay latex cao su là một chất lỏng phức hợp, có thành phần và tính chất khác biệt nhau tùy theo loại. Theo nguyên tắc, ta có thể nói đó là một trạng thái nhũ tương (thể sữa đặc trắng) của các hạt tử cao su (pha phân tán) trong môi trường phân tán lỏng. Ở Việt Nam, latex còn được gọi là mủ cao su nước.
-20%
Đệm Sóng Everon

Đệm Sóng Everon

Giảm giá: 462.000 đ 

1.848.000 đ2.310.000 đ
Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển ứng dụng tại Hàn Quốc, các chuyên gia thiết kế hàng đầu của công ty CP Everpia Việt Nam đã đưa ra sản phẩm có tính năng vượt trội: " ĐỆM SÓNG EVERON ".
-20%